Webinar om strømstøtteordningen

Samfunnsbedriftene, EnergiNorge og Distriktsenergi inviterer sammen med RME til webinar. Det vil bli gitt informasjon om den praktiske håndteringen av ordningen så langt, utfordringer og omfang framover, og forslag til løsninger på kjente problemer.

Strømstøtteordningen har nå vært praktisert for desember for en stor gruppe kunder. Det har dukket opp en rekke utfordringer, som til dels har funnet sine løsninger. Webinaret vil gi deg en oversikt over temaet.

Det er flere grupper som så langt ikke har fått støtte, men som er inkludert i regelverket. Hvordan dette skal håndteres er foreløpig noe uklart, men mye vil forhåpentligvis være klart i løpet av kort tid.

 
Samfunnsbedriftene, EnergiNorge og Distriktsenergi inviterer derfor sammen med RME til:

Webinar om strømstøtteordningen torsdag 27. januar kl 12-13

Hvem er dette for: Nettselskap, strømleverandører, kundesentre

 

Meld deg på her

 

Webinaret er gratis. Lenke blir sendt til de påmeldte 1 time før webinaret.