Webinar om kabelrør og grøft 5. mai

Vi fikk positiv respons og stor deltakelse på webinaret om Stolper, nå arrangerer vi derfor et tilsvarende webinar for Kabelrør og grøft.

Vi har invitert 5 rørprodusenter, og dette er foreløpig program:

 • 08.30 – 09.10: Prysmian
 • 09.15 – 09.55: Nexans
 • 10.00 – 10.40: Duraline
 • 10.45 – 11.30: Pipelife
 • 11.30 – 12.15: Lunsj
 • 12.15  12.55: Industriplast
 • 13.00 – 13.45: REN
 • 14.00 – Diskusjon 

Tema:

 • Forlegning
 • Omfyllingsmasser - Må vi bruke omfyllings masser?
 • Når kan vi bruke stedlige masser
 • Produktet og hvorfor dere velger dette materialet
 • PE,PP,PVC
 • Påsveiset muffe

I tillegg kommer REN og vil bidra med et innlegg relatert til deres REN Grøft.

Vi ønsker oss en faglig diskusjon i etterkant av presentasjonene, og deltakere står fritt til å presentere fag/løsninger som kan bidra til diskusjonen.


Påmelding gjøres her
Dato: 5. mai
Tidspunkt: kl 8.30-12.00


Link til møtet ligger i kalenderen øverst på samhandlingsnettet. Ønsker du å få en kalenderinvitasjon, gi beskjed til Gunnar Bell.