Webinar om elektronisk gjennomføring av konkurranser

Nettalliansen skal invitere til webinar om elektronisk gjennomføring av konkurranser og bruk av Tendsign. 

Vi har holdt et tilsvarende webinar tidligere, men opplever at det kan være behov for en oppfriskning. Tema er krav til nettselskap når det gjelder elektronisk gjennomføring av anskaffelser og bruk av Mercell Tendsign. (Mercell har i 2021 kjøpt Tendsign av Visma. Løsningen er den samme).

Bakgrunnen er at både Hallingdal Kraftnett og Nettselskapet skal gjennomføre anskaffelser der de trenger et elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy og de etableres nå som brukere i Mercell Tendsign. Vi ønsker å kjøre en felles opplæring og gjøre denne åpen for alle selskapene i Nettalliansen. Som introduksjon til webinaret har vi fått Silje Ullebust i Grette, som er partner og svært god på offentlige anskaffelser, til å fortelle konkret om hvilke krav som stilles til nettselskap i denne sammenhengen.


Tidspunkt
8 april kl 12-15

Agenda
Silje Ullebust fra Grette Advokatfirma

  • Nettselskapets forpliktelser med tanke på elektronisk konkurransegjennomføring
  • Rammeavtaler – Avropsmekanismer
  • Terskelverdier etc

Mercell Tendsign

  • presentasjon / praktisk bruk

Klikk her for å bli med på møtet

Teams-link ligger også i kalenderen på samhandlingsnettet.