Webinar for Avvik og arbeidsordre

Brukerforum for Avvik og arbeidsordre har denne uken gjennomført et webinar med Resight, som tok for seg de viktigste og mest vanlige aktivitetene i Powercatch. Opptak av webinaret er lagt ut på samhandlingsnettet.

Aktivitetene i fokus ble bestemt av brukerforum og bestod av:

  • Opprettelse av sak med flere delsaker
  • Tildeling av disse delsakene via Bookit
  • Legge til ekstra montør
  • Endre tidspunkt
  • Forslag på standard Dashboard med tilhørende filter for å finne saker som skal utføres/er utført.

Aktivitetene ble sett fra en ressursplanleggers perspektiv.

 
Webinaret har fått gode tilbakemeldinger. På slutten av webinaret er det stilt noen gode spørsmål og derfor legger vi ut opptaket uklippet.

Opptaket ligger under opplæring på samhandlingsnettet

Nå venter vi på korte opplæringsvideoer som også vil bli delt så fort de er klare. Webinaret og opplæringsvideoer skal sammen bidra til at selskapene jobber mer likt, ved at vi «standardiserer» disse hovedaktivitetene så langt det lar seg gjøre.