Webinar: Digitalisering av Nettdrift

Den 21. desember ble det gjennomført Webinar om innovasjonsprosjektet Digitalisering av Nettdrift. Webinaret ble gjennomført av prosjektleder Håkon Solvik og prosjektstøtte/ROS-ansvarlig Maria Rodahl Johansen. Om lag 30 personer deltok på webinaret.

Presentasjon fra webinaret finnes på prosjektsiden til Digitalisering av Nettdrift