VOKKS Nett snuser på Nettalliansen

På onsdag denne uken hadde vi VOKKS på besøk i lokalene i Oslo. De møtte mannsterke, og var svært interessert i å høre om hvordan Nettalliansen jobber sammen og hva VOKKS kan bidra med inn i alliansen.

Det ble et godt møte, med god stemning. VOKKS AS presenterte seg selv og fortalte om noen av sine utfordringer i en bransje preget av store endringer. De mener de er store nok til å klare seg alene de neste årene og fremoverlente nok til å overleve både digitaliseringstakten og økte regulatoriske krav. Samtidig sier de at de er ydmyke for at et samarbeid med flere selskap allikevel er bedre og vil styrke deres posisjon. De ser på deltakelse i Nettalliansen som et naturlig alternativ. VOKKS AS har i sin egen strategi fokus på vekst, og samhandling med andre skal bidra til at deres konsesjonsområde fremstår som et foretrukket område for etablering av arbeidsplasser. 

Vi fikk presentert Nettalliansen bredt, både gjennom vår digitaliseringsstrategi (Veikart), SYNERGI, og andre pågående og kommende prosjekter. Vi fortalte også om den pågående strategirevisjonen. De viste engasjement og nikket bekreftende til mye av det vi fortalte, samtidig som de kom med gode og konstruktive innspill. 

VOKKS Nett ser uten tvil verdien av Nettalliansen. De dro frem den kjernekompetansen vi sitter på og den kompetansen og erfaringen alle selskapene besitter i fellesskap - og hvordan dette kan generere gode synergier, kompetansebygging og stordriftsfordeler som VOKKS ser behovet for. 

Vi har invitert VOKKS til å delta som tilhørere i både regionmøte og eiermøte denne høsten, så vil de ta stilling til et eierskap ved årsskiftet. Direktør for nett er Tom Ivar Knutsen, og Ole Farmen er daglig leder i VOKKS AS. Ta dem godt i mot!

 

VOKKS Nett AS er en del av VOKKS konsernet og er 100 % eid av VOKKS, og de har i overkant av 13 000 nettkunder. Nettselskapet er organisert i avdelingene Planavdelingen, Anleggsavdelingen Dokka, Anleggsavdelingen Etnedal og Kundeavdelingen og har 50 ansatte.

VOKKS Netts AS områdekonsesjon omfatter kommunene Etnedal, Nordre Land, Søndre Land samt Snertingdal i Gjøvik kommune. Området er på 2415 km2 og har ca 17 000 innbyggere. Konsesjonsområdet er preget av spredt bebyggelse og mange hytteområder. Ca 25 % av tilknyttede anlegg er hytter. VOKKS Nett AS driver egen entreprenørvirksomhet med bygging av infrastruktur for eget selskap, men er også aktør i det eksterne markedet mot andre enenergiselskap. VOKKS sitt hovedkontor og kundesenter ligger på Dokka.


Nettalliansen er også i dialog med Midtkraft som har meldt sin interesse for å komme inn i Nettalliansen. Mer informasjon om dette kommer.