Vil du delta på beredskapsøvelse om hybride angrep?

Gjennom et stadig økende trusselbilde, skjerpes kravene til kunnskap om IKT-sikkerhet og hvor farene lurer. Derfor må vi øve oss på å oppdage angrep før de gjør skade.  

NC-Spectrum har kommet med forslag til øvelse som vil benytte scenarier om inntrenging (hacking) og sabotasje i kraftbransjen. Et viktig mål er å øve på å se ulike hendelser i en større sammenheng, for eksempel som del av et hybrid angrep.


Plan for øvelsen er å: 

  • Øve på å detektere og agere på situasjoner som kan oppstå i forbindelse med et gitt trusselscenario
  • Øve på scenarioer som kan oppstå i en skjerpet beredskapssituasjon
  • Øke bevisstheten rundt trusler som er aktuelle for kraftbransjen og øve på hvordan man skal håndtere situasjoner som inntrenging og sabotasje


Skal vi gjennomføre øvelsen?
Vi ønsker først å kartlegge interessen for en IKT-sikkerhetsøvelse i desember, og hvilken dato som passer best. Du kan også spille inn hva du og ditt selskap ønsker å øve på.

Hvis du og ditt selskap ønsker øvelse i år, klikk på linken under. Svarfrist: 16. november.

Send svar