Viktige datoer for prosjekt NIS og ERP

Nettalliansen er i en anskaffelsesprosess med både NIS og ERP, og her gir vi dere noen viktige datoer frem til utrullingsoppstart. 

 

ERP
Vi sender ut konkurransegrunnlaget om kort tid, mest sannsynlig i løpet av neste uke. Tilbudsfristen er satt til begynnelsen av august og vi har en målsetning om å signere avtale med valgt leverandør medio september. Går alt etter planen vil utrullingsplan være klar om 6-8 måneder, og vi beregner minst 18 måneders utrullingsperiode. 

Tidspunkt Aktivitet
13.06.2022 Konkurransegrunnlag sendes aktuelle tilbydere
07.07.2022 Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget
03.08.2022 Tilbudsfrist
Uke 32 Tilbudspresentasjoner
Uke 33-36 Evaluering og forhandlinger
Uke 37 Innstilling
16.09.2022 Kontraktsignering (tentativ dato)
Uke 39 OppstartNIS
Vi kunngjør konkurransen 22. juni og har satt tilbudsfrist til starten av september. Målsetningen er å signere kontrakt med valgt leverandør i starten av november. Går alt etter planen vil utrullingsplan være klar om ca ett års tid, og vi beregner minst 18 måneders utrullingsperiode. 

Tidspunkt Aktivitet
22.06.2022 Offisiell kunngjøring i Doffin
28.07.2022 Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget       
02.09.2022 Tilbudsfrist
Uke 37 Tilbudspresentasjoner
Uke 38-41 Evaluering og forhandlinger
24.10.2022 Innstilling
07.11.2022 Kontraktsignering (tentativ dato)
Desember 2022 Oppstart

​ 

Kvalitetssystem
Vi er nå ferdig med anskaffelsen av nytt kvalitetssystem, og beregner oppstart utrulling i uke 33. Det er sendt ut et skjema til allianseselskapene om ønsket plass i utrullingsplan. Her har det foreløpig kommet få svar, så vi oppfordrer selskapene til å svare før sommerferien slik at vi får en så god plan som mulig på plass før produksjonssetting. 

 

MUDS
Les også om Nettalliansens utrullingsmetode, også kalt MUDS. MUDS står for Metode for Utrulling til Deltakende Selskap.