Vi søker midlertidig utrullingsansvarlig til AMS-prosjektet Presisjon

Vi søker snarlig en motivert og strukturert person til å ta ansvar for selskapskoordinering og utrulling i AMS-prosjektet Presisjon.

Personen vi etterlyser vil blant annet sørge for at utrulling gjennomføres ihht utrullingsplan, og sikre lokal oppfølging gjennom lokal tilstedeværelse ved oppstartsprosjekt. 

Du vil være eskaleringspunkt mellom Nettalliansen sitt mottaksprosjekt og leverandøren Embriq vedrørende utrullingsaktiviteter, og blant annet støtte lokal koordinator og ledelse med plan og gjennomføring av utrulling. 
Det må beregnes noe reisevirksomhet. Stillingen lønnes ihht avtale om utleie fra eierselskap. 

Se fullstendig stillings- og oppgavebeskrivelse

 

Ta kontakt med prosjektsjef Lars Eirik Olsen på mail eller mob 930 90 468.