Vi søker ny systemeier

Prosjektet Standardisering av nettsider trenger en ny systemeier, som vil være bindeleddet mellom selskapene og leverandør.

Prosjektet har ikke opplevd mange utfordringer, og onboarding av nye selskap tar leverandøren seg av. Så dette er ikke en rolle som tar mye tid. Ansvaret begrenser seg til å være bindeleddet mellom selskapene i prosjektet og leverandør, og behandle endringsordre på vegne av alle selskapene når og hvis det dukker opp. Det er en fordel ha et brukerperspektiv i dette arbeidet.

Timer som blir brukt faktureres Nettalliansen iht. gjeldende timespris for innleie fra allianseselskap.


Brukerforum
Vi har et brukerforum hver 4. uke, hvor Hanne Johansen fra Nettalliansen deltar i tillegg til systemeier. Her deles informasjon og kompetanse om løsningen, og evnt. forbedringer diskuteres.

Nettsideløsning som er utviklet for konsern er ikke en del av prosjektet Standardisering av nettsider som kun omfatter nettsider for nettselskapet, men vi diskuterer også hvordan vi på best mulig måte kan tilpasse til konsern siden dette er relevant for flere selskap.


Meld din interesse
Er dette en rolle du kan tenke deg å ha, send en mail til Anniken Pettersborg