Vi skal anskaffe det beste ERP systemet for Nettalliansen!

En engasjert og motivert arbeidsgruppe møttes for første gang fysisk på Gardermoen denne uken. Mye god erfaringsdeling satte et positivt preg på både forankring av konkurransegrunnlag og prosesskartleggingen.

Første del av samlingen ble brukt på en gjennomgang av status på konkurransegrunnlaget som snart er på vei ut i markedet. De fleste bilag er klare og det blir spennende å se hvilke leverandører som svarer opp. Arbeidsgruppen har jobbet systematisk og godt med Bilag 1: Funksjonelle ERP krav. Forhandlingsfasen vil starte etter sommerferien.


Løsningene i praksis 
Videre fikk vi en smakebit på anleggsbidrag og koblingen til ERP, presentert av Christian Eidsaune fra Nettselskapet. Det var spennende å se hvordan arbeidsflyten går gjennom flere systemer. Deretter presenterte Eli Nilsen fra NettiNord Visma Business, Rosita Rundevold Ågesen fra Enida/Dalane Energi presenterte Visma.net før Liv Merete Skarsgard fra Hallingdal Kraftnett presenterte hvordan Hallingdal har tatt i bruk Power BI for rapportering. Det var inspirerende å se hvilke muligheter som finnes, og forstå hvordan vi jobber forskjellig og likt på samme tid.

Dag 1 ble avsluttet med en spørreundersøkelse hvor vi spurte «Hva er de største «flaskehalsene/tidstyvene» i ditt ERP system og som du ønsker skal forbedres i nytt system?

 

Kartlegging av kjerneprosesser

Dag 2 ble den store prosessdagen. Vi jobbet frem prosesskart på sentrale kjerneprosesser i ERP, som vi skal ta med inn i forhandlinger med potensielle leverandører.

Det blir viktig å effektivisere og automatisere deler av prosesser som i dag ikke fungerer optimalt. Dette arbeidet vil fortsette frem mot sommeren.

Oppsummert ble det en veldig bra samling, og det å møtes fysisk for dialog og erfaringsutveksling er uvurderlig. Arbeidsgruppen er svært motivert for å anskaffe det beste ERP systemet for hele Nettalliansen.

 

Fra allianseselskapene deltok: 

 • Ina Terese Henriksen, Hammerfest Energi
 • Knut Markegård, Hallingdal Kraftnett 
 • Rosita Rundevold Ågesen, Enida/Dalane Energi
 • Eli Nilsen, NettiNord
 • Tordis Brandsar, Skjåk Energi
 • Liv Merete Skarsgard, Hallingdal Kraftnett
 • Tom Knudsen, Etna Nett


Fra Nettalliansen AS deltok:

 • Svein-Magnus Sørensen¨
 • Lars Bjertnæs
 • Hans Ørjasæter
 • Anita Wie Eriksen 

 

Svein-Magnus presenterte oppsummering av arkitektur kartleggingen som viser sammenhengen mellom de ulike systemene vi har i Nettalliansen.
Svein-Magnus presenterte oppsummering av arkitektur kartleggingen som viser sammenhengen mellom de ulike systemene vi har i Nettalliansen.
Ina Terese Henriksen fra Hammerfest Energiviser frem prosesskartlegging for budsjettprosessen.
Ina Terese Henriksen fra Hammerfest Energiviser frem prosesskartlegging for budsjettprosessen.