Vi forsterker vår metode for utrulling

Vi er opptatt av å sikre tydelig og forutsigbar utrulling til alle selskap i Nettalliansen. Vi har derfor forsterket vår metode for utrulling

Nettalliansen har nylig anskaffet nytt NIS, ERP og Kvalitetssystem, som del av Bransjeløsning 2025.  

Endringsanalysen gjennomført våren 2022 sammen med tilbakemeldinger fra selskapene i pågående utrullingsprosesser, viser behov for å forsterke oss i en FORFASE og ETTERFASE av MUDS (metode for utrulling deltakende selskap) 

 

 

 

  • I FORFASEN dreier det seg om å skape forutsigbarhet og helhetsforståelse gjennom informasjon, samlinger og hvordan vi jobber med standardisering av arbeidsprosesser.
  • I ETTERFASEN handler det om hvordan vi formaliserer en god evaluering og videre forvaltningsprosess.
  • De mørkegrønne boksene er forsterkninger. Det er aktivteter vi tidligere har gjennomført, men som vi forsterker for å sikre at vi lykkes. 
  • De lysegrønne boksene er aktiviteter som selskapene selv utfører med støtte fra prosjektet. Her ligger forberedelser i eget selskap som sikrer at ditt selskap får med seg alle ansatte på en vellykket utrulling og implementering.  
  • I bunn har vi kontinuerlig fokus på prosjektledelse, kommunikasjon og gevinstrealisering for at vi skal lykkes sammen og på samme måte!  


Utrullingsleder
Vi skal styrke program Bransjeløsning med en utrullingsleder, som blir en ekstra støtte til selskapene gjennom hele utrullingsperioden. Utrullingsleder vil være dedikert kontaktperson for selskapet, og bindeledd mellom selskap, prosjekt og leverandør. 
 


Innholdet i de ulike aktivitetene
som er forsterket er beskrevet i ulike arbeidspakker. 

Gå til Nettalliansens utrullingsmetode