Verktøy for deg som leder endring

I gruppen FOLK og endringsledelse har vi et nytt møte den 24. januar. Vi skal se på hvilke verktøy vi har for å sikre vellykket implementering og utrulling av nye løsninger. 

Denne gruppen vil samles med jevne mellomrom for å ha ekstra fokus på menneskene og endringsprosessene i allianseselskapene. På denne måten kan vi styrke det lokale selskapet gjennom å løfte behov og gode innspill, så vi sammen kan drive implementering av nye løsninger på best mulig måte! 

I forrige møte gikk vi gjennom endringsanalysen som ble gjennomført vår 2022; som et viktig bakteppe for hva som er viktig for selskapene. I tillegg gikk vi gjennom revidert utrullingsmetode som møter deres behov gjennom en forsterket FORFASE og ETTERFASE.

Agenda for møte 24. januar kl 12-14
I neste møte ønsker vi å gå dypere til verks og jobbe mer konkret. 

  • Vi skal gå gjennom lederverktøykassen vi har laget og hvilke verktøy vi kan bruke
  • Vi skal dele erfaringer fra hvert selskap, med fokus på menneskene og endring

Disse erfaringene kan være alt fra utfordringer knyttet til utrulling, motstand mot nye rutiner eller erfaringer med noe dere har lykkes godt med. Vi ønsker å finne de gode historiene, som kan hjelpe og/eller inspirere på tvers av alliansen, og hvor vi også kan se om noen av verktøyene våre kan komme til nytte.


Vi ønsker å ha med flere, så meld deg på! Det er lav terskel inn, og et fora som utvikler seg mens vi går. De påmeldte vil få en møteinnkallelse i god tid. 

MELD DEG PÅ!