Velkommen til våre nye eierselskap!

På tirsdagens styremøte ble VOKKS Nett AS, Fusa Kraftlag SA og Nettselskapet AS godkjent som nye eierselskap. Vi ønsker dem alle velkommen til samarbeidet.

Selskapenes begrunnelse for å bli en del av alliansen, er fellesskapet og en tro på at selskapene sammen kan få til veldig mye i årene fremover. De ser at de vil stå sterkere i alliansen, hvor blant annet felles IT og stordriftsfordeler står sentralt. Dette er selskap som vil bidra inn i fellesskapet.

VOKKS AS
VOKKS AS vil både delta på innkjøpsfelleskapet og det IT-strategiske veikartet som legges. De har de siste månedene stilt mange spørsmål knyttet til Nettalliansens IT-plattform SYNERGI og strategien bak. De er svært opptatt av fleksibilitet og ønsker ikke å knytte seg til én leverandør og lange avtaler. Et avgjørende punkt for VOKKS sin beslutning om eierskap, var at Nettalliansen nettopp har dette som et IT-strategisk mål.

SYNERGI blir en helhetlige løsning som inneholder alle nødvendige fagsystemer og integrasjoner, og skal i størst mulig grad bestå av komponenter som enkelt kan byttes ut med andre standardprogrammer, slik at man anskaffer funksjonalitet og ikke et «tilpasset» program fra en bestemt leverandør.

Les mer om VOKKS AS


Fusa Kraftlag AS
Fusa Kraftlag AS sin holdning er at samarbeid med selskapene i Nettalliansen skal sikre fremtiden. De er tydelige på at samarbeid og ikke minst samhandling er svært viktig for dem. Blant annet er de interessert i tilgang til samhandlingsgrupper innenfor IT, så vel som innenfor materiell, handlingsplanutvalget med mer.

Les mer om Fusa Kraftlag


Nettselskapet AS
Nettselskapet er en fusjon av nettvirksomhetene i Sodvin Nett, Orkdal Energinett og Fosen Nett, med til sammen 25 000 kunder i de seks kommunene Orkdal, Hemne, Snillfjord, Ørland, Bjugn og Indre Fosen. Nettselskapet kommer samlet inn i alliansen med forutsetning om felles IT-plattform (SYNERGI) og med et mål om å kjøpe flest mulig fellestjenester. 


I dialog med Midtkraft AS
Midtkraft AS vurderer eierskap i Nettalliansen som høyst aktuelt. De avventer Nettalliansens strategiprosess, fordi de ønsker å komme inn i alliansen under krystallklare forutsetninger. De er interesserte i SYNERGI; vår felles driftsplattform, samt fellestjenestene Håndbøker, Arkivløsning og Arbeidsordresystem. De er omforent om at hvis de skal kunne kapitalisere på alliansesamarbeidet må de ta i bruk mest mulig av fellestjenestene. Midtkraft AS er et selskap som vil bidra inn i alliansen både på kort og lang sikt.

Les mer om Midtkraft AS