Velkommen til nettverkstreff i Nettalliansen!

Påmeldingene har strømmet på, og her er listene over hvem som har meldt seg på de ulike kompetanse- og rollenettverkene som starter opp i uke 3. 

Det er ikke tvil om at dette kan bli svært nyttige treff, når så mange ønsker å delta. Det første møtet i hvert kompetansenettverk er fysisk - dette for å formalisere nettverket og for at deltakerne får hilst på hverandre. 

Dersom det allikevel er noen som ser seg nødt til å delta på Skype, så legger vi til en Skype-link til hver nettverkstreff.

Møt forberedt
Administrasjonen lager ikke agenda for møtene, det er opp til deltakerne å forme etter hvert. Så møt forberedt og ha gjerne en formening om hvilke temaer du ønsker å snakke om og hva du ønsker å få ut av møtene fremover. 

I de ulike møtene vil representanter fra administrasjonen være til stede der det er hensiktsmessig. Vi vil registrere en nettverksleder i hvert enkelt nettverk, som vil få ansvaret med å sende ut kalenderinnkallelse til fremtidige nettverkstreff, og lage korte oppsummeringer som legges på nettverkets sider på Teams som opprettes etter første møte. Informasjon om Teams og nettverksleder vil bli lagt ut på samhandlingsnettet.

Alle møtene finner sted på Nettalliansens adresse i Haakon VII gate 9, bygget til KS. Møtene for Nettdrift, Kundehåndtering og Tilsyn den 14. januar blir holdt i KS Møtesenter og møterom "Stiklestad", og møtene for Beredskap og Innovasjon og digitalisering den 15. januar blir holdt i møterommet "Tjuvholmen". Se tavlen i resepsjonen ved ankomst. 

Det serveres mat til de som har møte til eller fra kl 12, og kaffe vil bli servert gjennom dagen. 

Vel møtt!

 

Se datoene samlet her


Her er de påmeldte til kompetansenettverkene:

Nettdrift, 14/1 kl 10-12 (Skype-link)

Kundehåndtering, 14/1 kl 12-14 (Skype-link)


Tilsynstjenester, 14/1 kl 14-16 (Skype-link)


Beredskap, 15/1 kl 10-12 (Skype-link)


Innovasjon og digitalisering, 15/1 kl 12-14 (Skype-link)Her er de påmeldte til rollenettverkene:

Daglige ledere, 11/02 kl 10-11 (Skype-link)

Nettsjefer/driftsjefer, 21/01 kl 10-12 (Skype-link)


HR-personell, 22/01 kl 10-12 (Skype-link)


Økonomi og myndighetsrapportering, 24/01 kl 10-12 (Skype-link)