Velkommen til ekstraordinær generalforsamling

Onsdag denne uken kalte styret inn til ekstraordinær generalforsamling på tirsdag 12.02 på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen.

Møtet holdes kl 10-16 på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen (Ravineveien 15). De som ikke kan møte kan avgi fullmakt i samsvar med fullmaktsskjema

Etter at formell ekstraordinær generalforsamling er avsluttet vil styret gi en orientering til eierne. Sett av tiden fram til kl 16.


Til behandling er:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder, referent og eierrepresentant til å signere protokollen sammen med møtets leder.
  3. Behandling av Strategidokument for selskapet
  4. Behandling av prosess for utarbeidelse og godkjenning av handlingsplan for selskapet
  5. Behandling av foreløpig handlingsplan for Nettalliansen AS, styrefullmakt


Her kan du lese siste versjon av strategidokumentet, som er justert med høringsinnspill fra selskapene.