Vel gjennomførte regionmøter!

Denne uken ble det holdt regionmøter i Bergen og Tromsø.

Regionmøtene er nå gjennomført, og alle har vært gode forberedelser til eiermøtet den 27.-28. november. 

Vi har lagt ut presentasjonen fra regionmøtene på samhandlingsnettet.


Bildet er fra regionmøte vest som ble holdt i Bergen.