Vel gjennomførte regionmøter i vest og nord

Tirsdag og torsdag denne uken ble det holdt regionmøter i hhv Bergen og Tromsø.

I likhet med regionmøte øst på Gardermoen, var begge møtene preget av engasjement og gode diskusjoner rundt handlingsplan og de prosjektene vi sammen skal gjennomføre i tiden fremover. Det ble gjort også nødvendige avklaringer tilknyttet Nettalliansens digitale plattform (SYNERGI).

Blant de foreslåtte prosjektene til handlingsplanutvalget (HPU) ble noen prosjekter ansett som mer nødvendig enn andre, noe som har fremkommet på alle tre regionmøtene. Det har imidlertid stort sett vært enighet om at prosjektene bør gjennomføres.

Innspillene fra alle tre regionmøtene tas inn i HPU for videre behandling frem til eiermøte og generalforsamling i Rosendal den 4. juni. 

Takk for engasjement og innsats så langt!