Vel gjennomførte nettverkstreff!

Tirsdag og onsdag denne uken gjennomførte vi til sammen 5 kompetansenettverk i Oslo, og tilbakemeldingene fra deltakerne har vært utelukkende positive.

En stor takk til alle selskapene som deltok i kompetansenettverkene. Det er dere som skaper dette sammen, og det er ingen tvil om at disse nettverkene kan bli en stor ressurs for selskapene i Nettalliansen. 

Mange tok turen til Oslo, og skapte dermed et godt fundament for videreføring av nettverkene. I tillegg hadde vi med selskap på Skype. Dessverre fungerte ikke lyden i de to første møtene, men det ble bedre i de tre siste møtene. De neste nettverkstreffene vil være rene Teams-møter, og lyden vil dermed ikke bli et problem.  


Meld deg på!
Dersom du ikke har meldt deg på noen kompetansenettverk enda, eller ønsker å delta i flere, så sender dere en mail til nettverksleder i hvert enkelt nettverk eller melder dere på via linkene som ligger her. Nettverksleder vil da legge deg til i nettverket i Teams og sende ut invitasjoner til én-times møter som også vil foregå i Teams. 


Microsoft Teams
Teams vil være hovedkanal for nettverkene og hvor alle deltakere blir invitert inn. Her vil møtene foregå, samt aktivitet mellom møtene. I Teams kan man blant annet legge inn spørsmål, dele erfaring og dokumenter og tagge sine innlegg med diverse temaer. 

Det er ikke alle som har kjennskap til Teams eller har brukt det like mye. Her er en link til videopresentasjoner som gir en god innføring i hvordan bruke Teams og hvordan få mest mulig ut av verktøyet. Vi oppfordrer alle selskapene til å sette seg godt inn i bruken av Teams. 


Oppsummering og veien videre
Vi inviterte til fysiske møter i Oslo, for å formalisere nettverket og for at deltakerne skulle få hilst på hverandre. Store deler av møtene gikk med på å finne formen på nettverket, definere innhold samt at det ble gode diskusjoner underveis. Vi har også valgt en nettverksleder til hvert nettverk.

Deltakerne ønsket kortere tid til neste møte, derfor har de fleste av de neste møtene blitt fremskyndet. Se oversikt over nettverksledere og dato for neste møte lenger ned på siden. Foreslåtte datoer videre blir stående i oversikten, men dette kan dere endre avhengig av hva dere kommer frem til. 

Kompetansenettverket for Nettdrift ble delt opp i 4 forskjellige nettverk; NIS, Måling, Plan & prosjekt og Drift & vedlikehold. Vi inviterer alle som har meldt seg på Nettdrift inn i alle 4 nettverk i Teams. De som ikke har meldt seg på, gjør dette via nettverksleder for de aktuelle nettverkene eller på denne siden.


Her er noen stikkord fra møtene.

1. Nettdrift - NIS
På Teams har vi delt opp i NetBas og OpenNis. Nettverket vil diskutere problemstillinger, løsninger, og muligheter rundt bruken av de forskjellige NIS systemene. 

2. Nettdrift - Måling
Problemstillinger, løsninger og muligheter rundt målere, målerdata, innsamlingssystem og kommunikasjon. (Aidon, Kamstrup, Quant, NSO, Insight, KIS, Elhub)

 • Overgang til effekttariff
 • Håndtering av reaktiv effekt
 • Nettstasjonsovervåking (NSO)
 • Stikkprøvekontroll
 • Måledata vs. Personvern
 • Umålt/profilmålt/uten kommunikasjon

3. Nettdrift - Plan & Prosjekt
Problemstillinger, løsninger, metoder og krav vedr. prosjekt, større utbygginger etc. ifm. planarbeid.

 • Anbud
 • Forespørsler
 • Spesifikasjoner
 • Kontrakt
 • Byggherrekrav

4. Nettdrift - Drift & Vedlikehold
Problemstillinger, løsninger, metoder, prioritering, system, rutiner etc. omkring drift og vedlikehold av nettet.

5. Kundehåndtering
Problemstillinger, løsninger og muligheter rundt kundehåndtering og bruken av de forskjellige systemene. (ElWin, CGI, Elhub, Quant osv.)

 • Reaksjon jordfeil, inkasso, anlegg uten kunde osv.
 • Oppgaver som leverandørbytte, kundebytte, avslutning og oppstart av anlegg osv.
 • Kontroll/sjekkrutiner daglig/månedlig/årlig
 • Feilsøking kvikkfix, tilstander osv.
 • Byggeskap
 • Varsling/melding
 • Faktuering/gjennomfakturering

6. Tilsynstjenester
Problemstillinger, løsninger og muligheter rundt tilsynstjenester (DLE) og bruken av de forskjellige systemene. (ElWin, Safe osv.)

 • Utplukk
 • Varsling, utforming og innhold
 • Tilsyn, internkontroll, revisjon
 • Rapport, utforming og innhold
 • Avvik
 • Reaksjon
 • Plan og rapportering DSB
 • Informasjonsarbeid
 • Antall anlegg vs. Antall tilsynsobjekt
 • Kompetanse og kurs

7. Beredskap og IKT-sikkerhet
Vi har døpt om nettverket fra Beredskap til også å inkludere IKT-sikkerhet. I dette nettverket på Teams lager i en egen kanal som heter "IKT-sikkerhet, teknisk". 

Problemstillinger, løsninger, krav, metoder, prioritering, systemer, rutiner etc. rundt beredskap.

 • Gjenkjenne trusler
 • Felles forståelse av krav (dokumentasjon, prosedyrer osv.)
 • Fokus på effektivt planverk som skal fungere og være et godt hjelpemiddel i daglig drift, ikke hyllemat
 • Utveksle både gode og dårlige systemer, løsninger og planverk
 • Felles Årshjul, alle jobber samtidig og kan utveksle, dele og forbedre
 • Dele erfaringer etter hendelser
 • Øvelser og gode scenarier
 • Informasjonsberedskap
 • Varsling (automatisk varsling DMS (Insight?), manuell og semimanuell varsling, SMS, sosiale medier, mulighet for kunde å varsle/berike)
 • Utfordring med varsling mellom nettselskap ved feil på tilstøtende nett (utveksling)
 • Dele og utveksle ROS analyser, NA har et malverk som er bygd opp med Confluence som plattform (dynamisk med masse muligheter)
 • NA har webinar/kurs på Confluence og Powercatch på samhandlingsnettet
 • Beredskapsavtale, det er utformet en felles avtale som ligger på samhandlingsnettet
 • HLK er villige til å presentere og dele det de har utarbeidet vedr. beredskap, ROS analyser osv.

8. Innovasjon og digitalisering
Forum for å dele idèer og løsninger som fører til forbedring, effektivisering, og bedre resultater for økonomi, helse, miljø eller sikkerhet.

 • FOU, oversikt over mulige FOU prosjekt, hvordan søke, utforming osv. Dele/utveksle
 • Elektrifisering av Norge, utfordringer (biler, busser, ferjer etc. over på elektrisitet)
 • Automatisering av prosesser (anleggsbidrag osv.) Blir en del av HP2020?
 • Fleksibilitet i eksisterende nett, potensiale v/kjøp/salg av fleksibilitet for utsatte investeringer
 • Dele ting som er på gang, samt både gode og dårlige resultater.
 • Utvikling ERP/Visma mot Powercatch, Metodikk: Tjenestedesign (Dalane Energi)
 • Mulighet for presentasjon av HLK sin bruk av Powercatch (AO, hjemmesider, kunde osv.)
 • ArcGIS som verktøy for varsling, utplukk (Årdal Energi Nett)
 • Komplett system for drift av bredbåndsnett, utviklet internt i selskapet (Årdalsnett)

Forslag/ønske om et supportsystem for tilgang til kompetanse blant nettselskapene, samt å kunne stille spørsmål om hjelp på en enkel og direkte måte og med rask respons. Behandles som egen sak.

 

Nettverksledere
Administrasjonen overlater nå kompetansenettverkene til dere, så det blir opp til deres deltakelse og engasjement hvordan disse nettverkene vil vokse videre. Oppfordre alle i eget selskap å melde seg på minst ett av nettverkene, det eneste dere risikerer er flere å sparre med, og bredere kompetanse på flere områder. 

Har dere spørsmål til nettverket, ta kontakt med en nettverksleder.

 Nettdrift - NIS   Olav Warberg   Valdres          99287119      olav.warberg@valdresenergi.no
 Nettdrift - Måling  Bjørn Hunshammer   Årdal  90164159  bh@ardal-energi.no
 Nettdrift - Plan & prosjekt   Johan Lööf   Stange   41537183   johan.loof@stangeenerginett.no
 Nettdrift - Drift & vedlikehold      Vegard Lundsbakken   Stange  90259341   vegard.Lundsbakken@stangeenerginett.no
 Kundehåndtering    Odd Tangen   Stange  41537174  odd.Tangen@stangeenerginett.no
 Tilsynstjenester   Tor Martin Iversen   Vang  47641421   tor.martin.iversen@vangenergi.no
 Beredskap og IKT-sikkerhet   Edvard Holsæter   Årdal   90036330   eh@ardal-energinett.no
 Innovasjon og digitalisering    Rune Nyrem Kristensen      HLK   90784633   rune.Kristensen@hlk.no

 


Tidspunkt for neste nettverkstreff
(Trykk for større bilde)

 

Kompetanse- og rollenettverk på samhandlingsnettet
Vi har en egen side for kompetanse- og rollenettverk på samhandlingsnettet, hvor vi fortløpende vil samle all informasjon vedrørende nettverkene. Du går inn på Forvaltning fra forsiden av SHN, og finner Kompetanse- og rollenettverk øverst på denne siden. 

 

Neste uke er det duket for rollenettverk for Nettsjefer/driftssjefer, Økonomi- og myndighetsrapportering og HR-personell. Vi ser frem til møtene og oppfordrer igjen til å møte forberedt med eventuelle saker du ønsker å ta opp. 

Har du ikke meldt deg på, så kan du fremdeles gjøre det her