Vel gjennomført stolpewebinar

Onsdag 10. mars holdt vi stolpewebinar for en fullsatt Teams-sal, hvor flere leverandører fikk presentert sine produkter. 

Stolpeseminaret hadde 43 deltakere på det meste, som viser en stor interesse for dette området.

Målet var å samle produsenter av alternativer til kreosotstolper, samt å belyse utfordringer med tanke på at kreosot på et tidspunkt vil kunne bli forbudt å bruke. Det ble presentert forskjellige produkter; impregnerte trestolper, komposittstolper og trestolper med plastdekking. Leverandørene var svært fornøyde med å kunne delta på en såpass stor samling.

Vi vil følge opp arbeidet på samme måte som standardiseringsarbeidet med skjøter og endeavslutninger ble gjort i 2019, dette for å prøve å få gode priser på de mest hensiktsmessige kreosotfrie alternativene. 

Leverandørpresentasjoner blir lagt ut her så fort vi har dem.