Vel gjennomført nettnyttedag på Gardermoen

Som del av AMS-Drift og forvaltning ble det på onsdag denne uken gjennomført en nettnytte-workshop på Gardermoen.

Deltakere fra 15 selskaper deltok i tillegg til representanter fra Rejlers og Aidon.


Maskinlæring
Workshopen ble innledet med et foredrag om maskinlæring og hvordan en kan benytte seg av denne teknologien fremover for å nyttiggjøre seg av de dataene som AMS-måler og nettstasjonsovervåkning kan gi. Foredraget ble holdt av tidligere Sintef forsker Jens Olav Nygaard.


Quant og Quant Insight
Resten av dagen ble brukt til å gå gjennom mulighetsrommet som Quant og Quant Insight gir knyttet til nettnytte, og hvordan vi bør videreutvikle løsningen fremover. Denne delen ble ledet av Bjørn Hundshammer fra Årdal Energi og Asle Jåsund fra Rejlers. Bjørn stilte med sin testvegg og Rejlers viste direkte i løsningen, hvordan de enkelte målingene og hendelsene fra testveggen kan analyseres i løsningen.