Veikart 2025 er vedtatt og nå skyter vi fart!

Handlingsplanen for de neste 3 årene og Budsjett 2022 har blitt vedtatt. Dette betyr at vi nå kan sette fart og realisere Bransjeløsningen og det store potensiale som ligger i Nettalliansen! 

Vi gikk inn i høsten med en revidert styringsmodell, som la til rette for mer forutsigbarhet, mer fart og sterkere forpliktelser til alliansesamarbeidet.

Bransjeløsningen er selve fundamentet for å få realisert de verdiene og besparelsene som Nettalliansen skal oppnå sammen. Vi kan nå optimalisere Bransjeløsningen med driftskritiske løsninger, samtidig som vi standardiserer arbeidsprosesser og opplæring i fellesskap. 


I møtet ble følgende punkter besluttet:

  • Handlingsplan for 2022-2024
  • Investerings- og driftsbudsjett 2022
  • Justert mål og omfang i handlingsplanprosjektet: «Driftsrelatert kundekommunikasjon»


Det vil bli sendt ut protokoll og deltakerbekreftelser så fort dette er klart.

Nå gleder vi oss til å brette opp ermene for alle de fantastiske selskapene i Nettalliansen!