Varsel om inntektsramme for 2022

Varsel om inntektsramme for 2022 er nå kommet fra NVE, og vi registrerer en positiv trend blant allianseselskapene.

Det er nå 8 av 28 selskaper som er over 100% effektive, og vektet snitt blant alle allianseselskapene er 94%. Dette er en meget hyggelig utvikling som vi også ønsker å tilskrive det fantastiske samarbeidet i Nettalliansen!

Med Veikart 2025 og økt fart ser vi frem til å drive denne positive trenden ytterligere oppover på skalaen for å gi mer kraft til våre allianseselskap!