Varsel om endring i kabelpriser

Nettalliansen har mottatt varsel om prisendringer på kabel både fra Nexans og Prysmian.

Varsel med dokumentasjon ble mottatt 11. juni, og i henhold til vår avtale kan prisendringer tidligst tre i kraft etter 60 dager fra varselet er mottatt.

Vi jobber med å begrense alle prisendringer og har bedt om tilbakemelding på flere av elementene i varselet. 

Det er også mottatt udokumenterte varsler om prisøkning på kabelrør som følge av økte priser på polyetylen og andre plastmaterialer. Disse er foreløpig ikke dokumentert og er således foreløpig bare et varsko, ikke offisielle varsler.


Dokumentasjonen og priser er publisert på samhandlingsnettet