Vårens eiermøte vel gjennomført

Det har blitt avholdt både eiermøte og generalforsamling denne uken. Her finner du presentasjonen og en liten oppsummering av de sentrale punktene.

Generalforsamling med påfølgende eiermøte ble gjennomført med 28 eierselskap representert. En viktig sak på generalforsamling var forslag til revidering av styringsmodell i Nettalliansen for å sikre raskere fremdrift på prosjekter og aktiviteter.


Engasjerte deltakere i eiermøtet 
På eiermøtet som ble gjennomført like etter generalforsamling var det godt engasjement og gode innspill til hvordan sikre mer fart i Nettalliansen fremover. Innspillene vil brukes i arbeidet med forslag for revidert styringsmodell. Vi har store muligheter til å etablere de beste løsningene i bransjen når vi jobber sammen og på samme måte.

Presentasjon fra eiermøtet finner du her

Vi legger med et bilde fra eiermøtet, og med det gleder vi oss til et fysisk eiermøte til høsten.