Varanger Kraft interessert i Nettalliansen

Tirsdag denne uken hadde Nettalliansen et møte med med administrerende direktør Terje Skansen i Varanger Kraft AS.

Nettalliansen tok initiativ til møtet med Varanger Kraft og møtet ble gjennomført i Trondheim. Det er viktig for Nettalliansen å bli kjent med selskap utenfor alliansen, for å sikre at de øvrige små og mellomstore nettselskapene i Norge kjenner til oss. Ikke minst kan de da ta stilling til om de ønsker å ta del i alliansen. 

I møtet informerte vi om våre prosjekter og de aktiviteter som gjennomføres i alliansen. Hovedfokus var arbeidet rundt innkjøp og materiell, Synergi - vår felles IT-plattform, samt den pågående strategirevisjonen.

Varanger Kraft samarbeider godt med nettselskapene i Finnmark gjennom faste møteplasser, og Terje Skansen ønsker å diskutere Nettalliansen med de øvrige Finnmark-selskapene neste gang de samles. 

 

Om Varanger Kraft:
Varanger Kraft AS eies av kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Tana, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø og Nesseby. Konsernet har sin hovedvirksomhet innenfor produksjon, overføring og omsetning av elektrisk kraft, og har 15 800 kunder fordelt på den 14 000 km2 store Varanger-regionen. I tillegg inngår egne forretningsområder for entreprenør- og bredbåndsrelaterte aktiviteter. Konsernet har 130 ansatte fordelt på hovedkontoret i Vadsø og avdelinger på Hesseng, Skogfoss, i Varangerbotn, Berlevåg, Båtsfjord og Vardø.