Utvikling på innovasjon

Hver måned legger vi ut status på utviklingen i våre innovasjonsprosjekter. Status for februar er klar!

Under Fellestjenester på samhandlingsnettet finner dere INNOVASJON. Her ligger all informasjon om prosjektene og status på utvikling i hvert prosjekt. 

Har dere spørsmål, ta kontakt med Hans Ørjasæter.