Utvikling i Bransjeløsning

Her er en status på hva som rører seg i de ulike prosjektene dere er med på i Nettalliansen.

ERP
I ERP avsluttes forprosjektet i disse dager, og prosjektet starter detaljering av oppsett i løsningen. Oppstart på utrulling til pilotselskaper er også rett rundt hjørnet. 

 
NIS
I desember var det prosjekt-kickoff mellom Digpro og Nettalliansens administrasjon, og vi har kommet godt i gang etter nyttår.

Etableringsprosjektet har startet og vi er i ferd med å etablerte rutiner for samarbeid. Vi har startet faste møter på prosjektnivå med administrasjonen, og neste steg er å involvere arbeidsgruppen og de lokale koordinatorene i prosjektet.

Et strategisk grunnlag for videre samarbeid mellom Digpro og Embriq er også etablert. Det er mange systemer skal snakke sammen, og vi planlegger prosessen som definerer hvordan  NIS, ERP og arbeidsordre skal integreres med hverandre.

 
Kvalitet
Alle selskapene som har kvalitetssystem har nå fått risikovurderingsmodulen. Årshjulmodul og prosessmodul er rett rundt hjørnet. Arbeidsgruppen jobber med brukermanual for hvordan Nettalliansen skal jobbe i Kvalitetssystemet, med de modulene vi har standardisert i kvalitetsystemet. I tilegg kommer det straks opplæringsvideoer.

Det er oppstartssmøte med DE Nett og Sør Aurdal denne uken. Per nå har 4 selskap gått live og bruker kvalitetssystemet, 4 selskap er på vei inn og 10 selskap er i utrulling.

Vi mangler dermed 7 selskap. For å melde dere på, ta kontakt med Hanne Johansen.


KIS
Her pågår utrulling. 7 selskap gjenstår; Vang, Skiaker, Enida, Lysna, RK Nett , Straumnett og Havnett. Vang går på førstkommende mandag.

Flere selskap opplever noen problemer og feil ifbm. konverteringer, produksjonssetting og tidlig drift. Dette jobber vi med å forbedre og forsterke fokus på.