Utvikling av Beste Praksis

I Nettalliansen har vi startet arbeidet med å kartlegge hvilke systemuavhengige prosesser som kan og bør standardiseres på tvers av allianseselskapene.

Gjennomgangen blir gjort i nettverket for daglige ledere, hvor det vil diskuteres og komme anbefalinger til hvilke prosesser som kan og bør standardiseres på tvers av allianseselskapene. Det er nettverket av daglige ledere i Nettalliansen som vil beslutte og anbefale beste praksis for de utvalgte prosessene.

Hovedfokus er på standardisering av systemuavhengige prosesser. Systemavhengige prosesser blir behandlet i de ulike brukerforumene. 

Forslag til standardiserte prosesser tar utgangspunkt i tema som tidligere er meldt inn fra allianseselskapene.


Første møte gjennomført
I nettverksmøte for daglige ledere den 4. mars ble følgende standardiserte prosedyrer og rutiner behandlet:

 1. Fastsetting av timepriser for montør og ingeniør
 2. Spesifikt påslag på materiell innenfor selvkost
 3. Avskrivningstider
 4. Mobiltelefoni


Det er enighet om beste praksis på punkt 1: Fastsetting av timepriser for montør og ingeniør. Beste praksis for denne prosessen ligger nå ute på samhandlingsnettet under Fellestjenester og Beste Praksis.  

Det blir fortløpende lagt ut flere standardiserte prosesser på disse sidene. Når flere prosesser er klare, vil vi kategorisere disse så det blir enkelt å finne frem. 

 

Forslag til tema for videre arbeid innenfor beste praksis: 

 • Sentralbordløsning
 • Aktivering av kostnader i anleggsbidragsfinansierte prosjekt
 • Erstatning
 • Praksis ved salg av fiberrør
 • Vaktbilordning
 • Grunneiererstatning
 • Leder for sikkerhet og gravemelding
 • Nullutslipp
 • Forsyning av midlertidige brakkeleirer etc.