Utvidet innovasjonsgruppe

Det har kommet inn nye ressurser fra selskapene inn i innovasjonsgruppen, som nå består av 8 deltakere. Nytt møte ble holdt onsdag denne uken.

Vi får stadig nye ressurser inn i innovasjonsgruppen, og vi er svært fornøyd med å ha dedikerte og motiverte personer til dette viktige arbeidet.

Følgende deltakere er nå med i Innovasjonsgruppen:

  • Audun Grynning, Hallingdal Kraftnett
  • Vegard Lundsbakken, Stange Energi
  • Michael Holmgren, Repvåg Kraftlag
  • Kjetil Halle, Svorka Nett
  • Hans Ørjasæter, Brenett
  • Eirik Lie Strandbråten, Hallingdal Kraftnett
  • Henrik Ebbing, Tinn Energi
  • Maria Rodahl Johansen, Nettalliansen adm

 

Møte i innovasjonsgruppen
Innovasjonsgruppen hadde sitt andre møte onsdag denne uken. Gruppemøtene preges av en uformell og god stemning, det er en motivert og fremoverlent gjeng som vil få til ting sammen og på samme måte. Innovasjonsgruppen vil ha fokus på mindre prosjekter som gir direkte nytteverdi for eierselskapene i Nettalliansen.

 
Oppstarten av gruppen har vært veldig positiv, og en leverandør har allerede vært inne og presentert et mulig innovasjonsprosjekt. Det er også utarbeidet en felles oversikt over pågående og mulige innovasjonsprosjekter. Denne oversikten vil være utgangspunkt for diskusjon og prioritering av de ulike initiativene som dukker opp. Vi vil fortløpende publisere informasjon fra arbeidet i gruppen etter hvert som ulike initiativ blir konkretisert.

Gruppen er veldig opptatt av å bygge tillit og gode relasjoner på tvers i Nettalliansen, slik at flere ressurser fra ulike deler av nettselskapene blir involvert i innovasjonsarbeidet.

 

 

God stemning: Bilde fra ukens møte, tatt av Michael Holmgren fra Repvåg Kraftlag. Andre på skjermen er Eirik Lie Strandbråten fra HKN, Vegard Lundsbakken fra Stange og Maria Johansen ikledd nisselue for anledningen.