Utsettelse av konkurransen Materiell 2020

Vi skulle etter planen kunngjøre konkurransen Materiell 2020 denne våren, som vil erstatte elverksgrossistavtalen Materiell 2.16. Pga koronasituasjonen har vi bestemt å utsette konkurransen.

Målet var å gjennomføre konkurransen denne våren for å frigjøre kapasitet til andre prosjekter til høsten, samtidig som at det var uttrykt ønske om avklaring på eventuell ny leverandør tidligere enn det som har vært vanlig.

Vi har imidlertid på grunn av Koronasituasjonen bestemt oss for å utsette gjennomføringen av konkurransen til nærmere sommeren og vil ikke kunne konkludere Materiell 2020 før til høsten. Det vil bli utfordrende å gjennomføre fysiske møter, samt at leverandørenes kapasitet kan være redusert.

Majoriteten av selskapene i Nettalliansen deltar på Materiell 2.16, som omsetter for mer enn 200 MNOK årlig. Det er derfor viktig for oss å sikre både at vi får tilbud fra alle de aktuelle leverandørene og at vi har kapasitet til å gjennomføre en solid konkurranse.


Endring i avtalen
Vi har gjort en endring i forvaltningen av avtalen på grunn av erfaringer i siste avtaleperiode, der vi har hatt selskap som har meldt seg ut av Nettalliansen. Vårt ønske har vært å tidligst mulig fjerne disse selskapene fra avtalen, ettersom det ikke er forenlig å være med videre på en Nettalliansen-avtale når man ikke lenger er del av alliansen. Vi har derfor skrevet inn en liten endring i avtaledokumentene slik at disse er i samsvar med aksjonæravtalen i Nettalliansen.

Vi ønsker å gjøre dere oppmerksomme på dette slik at vi unngår misforståelser og uklarheter:

Ved uttreden av Nettalliansen skal det aktuelle Deltakende selskap tre ut av Avtalen i forbindelse med avrop av opsjon om forlengelse. Selskap som trer ut av Nettalliansen kan ikke videreføre deltakelse i Avtalen under opsjon om forlengelse.

Uttreden forutsetter at alle økonomiske forpliktelser overfor Leverandøren er dekket knyttet til det enkelte Deltakende selskap. 

Deltakende selskap som fusjonerer med annet selskap har rett til å ta med seg sine rettigheter etter Avtalen. Tilsvarende gjelder dersom eier av selskapet overdrar det vesentlige av selskapets virksomhet ved virksomhetsoverdragelse. Ved slik virksomhetsoverdragelse kan rettigheter etter Avtalen følge virksomheten.

 

Ukentlige rapporter fra Siemens
Siemens har ukentlig sendt ut oppdateringer om status på KraftTak 17. Videre har de nå ferdigstilt kvartalsrapport som er publisert på samhandlingsnettet

Siemens kommenterer at det kun er 12 av Nettalliansens selskap som har levert prognose, og at dette er nødvendig for å sikre leveringsdyktighet. Vi vil minne om at det er vår måte å bidra til at vi ikke får lignende problemer som tidligere.