Utsettelse av databasesplitt

Etter en god prosess og godt samarbeid med Reguleringsmyndigheten for energi (RME), har vi ferdigstilt søknad om utsettelse på vegne av alle eierselskap og sendt denne til RME denne uken.

Vi har hatt en jevnlig dialog med RME om utsettelse av databasesplitt siden før sommeren. Underveis har vi fått en god forståelse av bakgrunnen for søknaden og RME har vært veldig imøtekommende og er positive til at vi sender én felles søknad fremfor mange enkeltsøknader.

De har nå et godt beslutningsgrunnlag og vi ser positivt på behandlingen av søknaden. 

Vi forventer et svar i løpet av oktober.

For spørsmål, ta kontakt med Maria Johansen eller Anniken Pettersborg.