Utsatt oppstart av ordinær utrulling

I ERP skal vi oppdatere og korrigere metoden for utrulling basert på erfaringene vi har gjort oss i pilot, og utsetter oppstart av pulje 1 til etter sommerferien.

Prosjektet har utsatt oppstart på ordinær utrulling til etter sommerferien. Opprinnelig plan var å starte med pulje 1 før sommerferien, men forrige tirsdag besluttet vi å utsette til etter sommerferien. 

Vi skal oppdatere utrullingsmetoden, og med det planlegge å gjøre flere aktiviteter før produksjonssetting. Vi skal også dokumentere fellesprosessene i løsningen bedre enn det har blitt gjort frem til nå. Aider hjelper oss med dette, men vi må være med for å sikre at spesielt nettselskapenes særegenheter blir dokumentert godt. Samtidig er det viktig å sikre at den nye ERP-løsningen virker godt i pilotselskapene, FØR vi ruller den videre ut til nye selskaper. Det er derfor stor enighet blant alle involverte at det er fornuftig å utsette den ordinære utrullingsstarten.


Koordinatormøte 20.-21. juni

Vi gleder oss til koordinatormøtet om 2 uker. Har du ikke meldt deg på enda, så kan du fremdeles gjøre det her. 

Meld deg på her!