Utrullingsplan for NIS

Det jobbes nå med utrullingsplanen for NIS, og det er besluttet hvilket allianseselskap som skal i utrulling etter DE Nett som er pilotselskap.

Flere selskap har kommet med ønsker til tidspunkt for utrulling, og prosjektet jobber nå med å komme frem til en god utrullingsrekkefølge. Første utkast til utrullingsplan blir etter planen presentert i lokal koordinatormøte den 21. april. 

DE Nett er pilotselskap og vil står først på utrullingsplanen. Det er nå bestemt at andre selskap ut blir Hemsil Nett!