Utrullingsplan for NIS

Det jobbes med utrullingsplanen for NIS, og forankring av rekkefølgen på selskapene. Plan blir presentert den 5. mai.

Prosjektet har jobbet videre med å kvalitetssikre og forankre utrulingsplanen og rekkefølgen på selskapene. Planen blir presentert på lokal koordinatormøte den 5. mai.  

Som kjent er DE Nett malselskap og vil står først på utrullingsplanen. Deretter er det Hemsil Nett som står for tur.