Utrullingsplan for NIS

Fredag 5. mai ble det avholdt møte for alle lokale koordinatorer der prosjektet presenterte forslag til implementeringsrekkefølge for alle selskapene i alliansen.

Første selskap ut er DE Nett i Q3 2023 og vi har som mål å ha implementert alle selskapene i løpet av 2025. Ta kontakt med din lokale koordinator for informasjon om utrullingsrekkefølgen. Møtenotater fra møtet, inkludert forslaget til rekkefølge kan leses her (lenke til PDF-en jeg sendte i forrige uke?).


Prosessgjennomgang og dokumentasjon
Arbeidsgruppen har denne uken satt i gang detaljerte prosessgjennomganger og dokumentasjon av all funksjonalitet i systemet sammen med leverandør Digpro. Disse gjennomgangene vil fortsette gjennom hele mai og konkluderes i en større test av hele systemet slik det skal leveres til Nettalliansen samlet.


Presentasjonen som ble holdt i møtet, finner du her