Utrulling til pilotselskap i ERP

Nå starter utrullingen til pilotselskapene i ERP prosjektet, og vi ser frem til produksjonsstart i mai. 

Det er tre selskap som er plukket ut til å være pilotselskap;

  • Dalane Energi AS (morselskap til Enda)
  • Vidju Holding AS (morselskap til Hallingdal Kraftnett)
  • Hå Energi AS (morselskap til Jæren Everk)


Vi er glad for å ha disse selskapene på plass som pilotselskap. De har god bredde i virksomhetsomfang og de har vist stor interesse for å bidra. 

Forventet produksjonsstart er 1. mai for alle tre selskapene, og vi gleder oss til å komme i gang!