Utlysning av utrullingsleder

Vi har nå utlyst stillingen som utrullingsleder eksternt, og håper på å finne den rette kandidaten så fort som mulig.

Nettalliansen AS har gjennomført flere anskaffelser av IT-systemer for våre 25 allianseselskap, deriblant økonomi- og virksomhetsstyringssystem (ERP) og nettinformasjonssystem (NIS). Disse systemene skal nå rulles ut på en god og forutsigbar måte.

Vi søker derfor etter en person som kan bidra til å sikre en vellykket utrullings- og implementeringsprosess av ERP og NIS til alle våre 25 allianseselskap.


Hovedformål med stillingen
Skape forutsigbarhet, motivasjon og eierskap til å ta i bruk de nye løsningene slik de er tenkt, og hente ut potensial og gevinster av de nye løsningene, herunder standardisering av arbeidsprosesser.  

Les stillingsutlysningen her


Spre det glade budskap
I tillegg til å publisere stillingen på en jobbportal, har vi lagt ut stillingen på LinkedIn. Ønsker dere å hjelpe til med å dele utlysningen der, så setter vi stor pris på det. Del her!