Ukens KUDOS

Vi ønsker å gi anerkjennelse til de som gir litt ekstra for fellesskapet i Nettalliansen. Deres innsats kommer alle selskapene til gode, og fortjener oppmerksomhet. I dag vil vi løfte frem Tormod Skarstad Sveen fra Stange Energi!

Tormod sitter i arbeidsgruppen for Arkivløsning, hvor han bidrar med gode innspill og hjelp for alle selskapene i Nettalliansen. 

  • Tormod har kommet med innspill til metadata hvor han sammen med sitt selskap har laget et forslag til bruk for alle selskapene. Et slikt utgangspunkt har gjort det enklere for øvrige selskap å bli enige om riktig struktur og sakstyper
  • Han har laget gode og nyttige nanolearning-videoer som andre selskap kan ta utgangspunktet i
  • Han har også laget en presentasjon om hvordan Arkivløsningsverktøyet M-files brukes i praksis

Alt dette arbeidet har vært svært nyttig for arbeidsgruppen for å komme videre i prosessen, samt å få på plass retningslinjer på hvordan løsningen skal standardiseres i Nettalliansen. 

Tormod understreker at Stange Energi Nett generelt har en bevisst holdning til å bidra og delta aktivt i Nettalliansen, og gir ydmykt honnør til hele teamet. Vi kan skrive under på at dette stemmer, da Stange er synlige med sitt engasjement på flere områder i Nettalliansen. 

Tormod får tilsendt Nettalliansens flotte hettegenser!