Ukens KUDOS

Han er kunnskapsrik, og alltid beredt til å hjelpe andre. Denne uken er det Knut Stornes fra Enida AS som velfortjent får Ukens KUDOS! 

Knut Stornes får svært gode skussmål av de han samarbeider med i Nettalliansen.  Han har siden dag én vist et stort engasjement i Nettalliansens tilsynsløsning, og har vært en kritisk ressurs i alle faser av prosjektet.  Enida har benyttet seg av tilsynsløsningen en stund nå, og Knut har ervervet god kompetanse og en unik forståelse av systemet og bruken av det. Som følge av engasjementet ble Knut valgt til systemeier av tilsynsløsningen. Her har han full kontroll på roadmap, og hva Cubit må videreutvikle for at løsningen skal bli desto mer optimal for selskapene i alliansen.

«Med Knut som ansvarlig for løsningen, kan alle være trygge på at både selve løsningen og bruken av løsningen, blir videreført til beste for alle selskapene i Nettalliansen.»

- Lars Bjertnæs, prosjektleder Tilsyn

 

Knut er kunnskapsrik, har en positiv tilnærming og en rolig tone, og alltid beredt til å hjelpe andre. Han deler tips og erfaringer videre til andre selskaper ved behov, bistår IKT-forvalter i  statusmøter med leverandøren og er virkelig en god støttespiller.

Knut tar det hele med stor ro, men setter pris på anerkjennelsen:
«Jeg vil takke Nettalliansen for tilliten som systemeier for tilsynsløsningen Cubit, som er en del av Nettalliansens sin bransjeløsning. Håpet er at Cubit skal benyttes mest mulig likt i alle selskaper og man har mulighet til å lære av hverandre. Da blir sårbarheten mindre, og man har større mulighet for fremtidige samhandling og effektivisering. Dette blir spennende fremover.»


Nettalliansens hettegenser er på vei i posten!