Ukens KUDOS

Vi ønsker å gi anerkjennelse til de som gir litt ekstra for fellesskapet i Nettalliansen. I dag vil vi løfte frem Heidi Heggelund fra Hammerfest Energi!

Heidi Heggelund har vært og er en sterk bidragsyter inn i mange aktiviteter i Nettalliansen. Hun har aktivt bidratt i både AMS-prosjektet, GDPR-prosjektet, IKT-sikkerhetsprosjektet, Teknisk IKT-sikkerhetsprosjekt og hun er medlem av IT-strategigruppen. 

Heidi er ikke redd for å stille kritiske spørsmål, noe som er nødvendig for at vi lykkes. Det har vært svært viktig å ha med hennes stemme i prosjekter og prosesser i Nettalliansen. Samtidig skal det nevnes at hun alltid har den lengste reiseveien når vi har fysiske møter, men hun stiller alltid opp.

Vi vil takke Heidi for hennes tydelige engasjert og ikke minst fordi hun er så fremoverlent når det gjelder å ta i bruk nye løsninger og standardisere etter best practice. 


Samarbeid og kompetansedeling

Selv understreker Heidi spesielt samarbeidet i Nettalliansen, og sier at den største fordelen ved å engasjere seg så mye er den økte kompetansen hun tilegner seg på mange områder - noe som også kommer resten av Hammerfest til gode.

«Det er det verdt å bruke mye tid på. Det er mange som sitter alene med sitt arbeidsområde, og det er en stor fordel å kunne diskutere "hands on" med de som bruker samme løsninger og har de samme utfordringene i sin rolle og arbeidshverdag» 


Heidi har fått tilsendt Nettalliansens flotte hettegenser!