Ukens KUDOS

Årets siste Ukens KUDOS går til to personer, som begge har stålkontroll på tallene og har bidratt mye til fellesskapet, nemlig Turi Paulsen fra Hålogaland Kraft Nett og Liv Merete Skarsgard fra Hallingdal Kraftnett. 

Begge to har hjulpet Nettalliansen mye med økonomistyring og rapportering, noe som har kommet alle selskapene til gode. Liv Merete tar nå over stafettpinnen etter Turi. 


Turi Paulsen har hatt hovedansvaret for bistand innen regnskap og økonomistyring i Nettalliansen, og hun har tatt oppgaven på strak arm og virkelig gjort en innsats for at både tall og rapporter skal bli så tydelig og forståelig som mulig.

Vi har hele veien opplevd Turi som strukturert, positiv og veldig serviceinnstilt- og det til tross for mange oppgaver i eget selskap i tillegg og studier ved siden av. Når vi har møtt på utfordringer har Turi alltid hatt vilje til å finne ut av dette sammen med oss i Nettalliansen administrasjon. Hun har et godt team rundt seg som har hjulpet oss med mange oppgaver i Nettalliansen, og vi setter enormt stor pris på dette.

Turi takker så mye for samarbeidet med Nettalliansen, og sier videre: «Det er lett å være samarbeidsvillig når man har så trivelige og flinke folk å samarbeide med. Vi får til så mye mer, også er det jo mye artigere, når vi arbeider sammen!» 

Når Hålogaland Kraft nå går ut av Nettalliansen vil Hallingdal Kraftnett (HKN) ta over regnskapstjenesten for Nettalliansen. Dette gjør HKN med Liv Merete Skarsgard i spissen.
 


Tar over stafettpinnen

Liv Merete er HKN sin superressurs på PowerBI. Nettalliansen administrasjon har allerede fått svært god hjelp av Liv Merete med oppsett av PowerBI-rapporter som effektiviserer vår arbeidshverdag betydelig. Liv Merete har veldig god kontroll på økonomistyring, og det gode samarbeidet mellom Liv Merete og Turi sikrer at regnskapstjenesten blir godt håndtert fremover.

Som sin forgjenger opplever vi at Liv Merete også tar utfordringer på strak arm, og hun gir seg ikke før hun har et tydelig svar på de forskjellige problemstillingene som dukker opp. Selv om vi ikke har møtt Liv Merete ansikt til ansikt enda, er det akkurat som vi har kjent henne lenge. Hun er ryddig, hjelpsom og alltid positiv og fremoverlent når vi snakkes på Teams eller telefon. Liv Merete sier selv:

«Det har vært en glede å bistå Nettalliansen med å løfte rapporteringen i Power BI, og en mer takknemlig oppdragsgiver skal man jammen lete lenge etter!

Med på laget fra HKN er dessuten tre svært dyktige damer, Hilde Huseby, Siv Elisabeth Moe og Britt Olviken. Sammen skal vi sørge for at en god regnskapstjeneste for Nettalliansen opprettholdes, og vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid i tiden som kommer».


Vi gleder oss til fortsettelsen!


Begge mottar en oppmerksomhet fra Nettalliansen i posten.