Ukens KUDOS

Vi ønsker å gi anerkjennelse til de som gir litt ekstra for fellesskapet i Nettalliansen. Deres innsats kommer alle selskapene til gode, og fortjener oppmerksomhet. Denne uken løfter vi frem Eidar Tøllefsen fra Hålogaland Kraft Nett!

 

Eidar er leder for beredskap og kvalitet i Hålogaland Kraft Nett, og systemeier for Håndbøker i Nettalliansen. 

Han får Ukens KUDOS fordi han har vært og er fremdeles en stor bidragsyter med sin kompetanse inn i Nettalliansen. Han har bygget opp håndboksystemet slik vi kjenner det i dag, og bidrar med kunnskap og hjelp til alle selskap som fortløpende kommer på løsningen. Han kommer alltid med nye ideer til hvordan vi kan effektivisere, og er generøs med deling av eget arbeid. 

Vi vil takke Eidar for hans kunnskap og engasjement, som har vært veldig viktig for Nettalliansen både med hensyn til håndboksystemet, innholdet i håndbøkene. og ikke minst for lagarbeidet. 


Spennende og motiverende

Eidar takker for tilliten og samarbeidet med både ansatte i Nettalliansen og alle andre fra deltakende selskap i alliansen. Han sier det har vært spennende og motiverende å ha fått lov til å jobbe med utviklingen av håndboksystemet og innholdet, og utvelgelsen av dokumenthåndteringssystem, og han håper dette i fortsettelsen kan bidra til effektive og gode nettselskap.

Eidar legger til at det er vemodig at HLK skal forlate Nettalliansen, men håper vi fortsatt kan ha møteplasser hvor vi kan utveksle kunnskap og erfaringer.


Eidar har fått tilsendt Nettalliansens flotte hettegenser!