Ukens KUDOS

Vi ønsker å gi en anerkjennelse til de som gir ekstra av seg selv for fellesskapet i Nettalliansen. I dag er det Thor-Einar Haugom fra Rakkestad Energi som velfortjent stikker av med Ukens KUDOS! 

Thor-Einar ble ansatt som økonomisjef i Rakkestad Energi i 2008, og tok over for Olaf Vik som daglig leder i Rakkestad Energi den 1. juli 2020. Rakkestad Energi er ikke et veldig stort selskap, så oppgavene er mange og variert. I tillegg til å ha en aktiv rolle inn mot Nettalliansen og ivareta sine daglige lederoppgaver, så er Thor-Einar også innom både HMS-arbeid, internkontroller og beredskapsarbeid bare for å nevne noen. 


Thor-Einar er en sentral person i Nettalliansen, og er medvirkende i det meste. Han er genuint opptatt av at selskapene i alliansen skal gå i takt, og at vi samlet skal gjøre de grepene som er riktig for selskapene i årene fremover. Han bidrar mye i prosjektgruppene for kundeløsning, tilsynsløsing og forprosjekt ERP, og deltar aktivt i møtene med verdifulle innspill som gjør Nettalliansen et hakk bedre for hver gang. Dessuten er han ikke gjerrig på smilene, er alltid positiv, løsningsorientert og bidrar til et samlende og godt miljø.  


Nettalliansens flotte hettegenser er på vei!