Ukens KUDOS

Denne uken er det Jan Kåre Moland fra Drangedal Everk som velfortjent mottar Ukens KUDOS! Han har seilt inn som et friskt pust som ny systemeier i Nettalliansen og gjør en knallbra jobb. 

Jan Kåre har vært ansatt som energiingeniør i Drangedal Everk siden 2013. Han har en variert arbeidshverdag som blant annet består av å jobbe på ulike prosjekter, delta i vaktordning, være ute i felt og reparere feil og planlegge større og mindre jobber. Han bidrar også i søsterselskapet Drangedal Kraft med oppgaver knyttet til bredbånd og kraftproduksjon. 

Jan Kåre Moland har tatt rollen som systemeier for Powercatch i Nettalliansen. Hans oppgaver som systemeier er blant annet å: 

  • være kjent med selskapenes endringsønsker, og sørge for at endringsønskene blir videreutviklet på en optimal måte for samtlige selskap
  • fungere som et bindeledd mellom nettselskapene og videreutvikling av løsningen
  • sammen med IKT-forvalter bidra i relasjonsmøter med leverandører
  • bidra til å få selskapene til å jobbe «på samme måte» med fokus på opplæring og standardisering og hvordan Powercatch skal brukes likt av alle selskapene


Jan Kåre har tatt grep om rollen som systemeier på en fremragende måte. Han sitter på solid kompetanse med bruk av Powercatch, og kan sette seg inn i de problemstillinger og utfordringer som nettselskapene erfarer. Han har kastet seg rundt og ringt selskapene for å få kontroll over endringsønsker, og med sin tekniske kunnskap og erfaring har han satt seg raskt inn i problemstillingene. Jan Kåre har invitert selskaper til å delta på en workshop, for å komme til enighet om hvordan løsningen skal videreutvikles. Slike tiltak vil gjøre det enklere for selskapene å bruke løsningen på samme måte. Jan Kåre er også aktivt til stede i brukerforumet på Teams. 

Resight skal sette i gang utvikling av en ny mobilklient som blir lansert i 2022, i samarbeid med Tensio. Det er en mulighet for at Nettalliansen vil delta i denne prosessen, men det er ikke bestemt enda. Blir vi med så vil i så fall Jan Kåre være tett på testing og utvikling for å sørge for at de aller viktigste funksjonene er på plass i den nye mobilklienten. 


Å være eller ikke være
Jan Kåre har klare svar rundt sitt eget og selskapets engasjement i Nettalliansen. Drangedal Everk kom til et veiskille, og bestemte seg for å gå ALL IN i Nettalliansen. Drangedal har tro på at Nettalliansen er riktig sted å være for å overleve som et lite nettselskap, og hvor de kan samarbeide og utvikle seg sammen med andre selskap. I stedet for å anskaffe og utvikle løsninger på egen hånd, ønsker de å være med på det som Nettalliansen bestemmer i fellesskap og heller fokusere selskapets tid og ressurser inn i Nettalliansen for å påvirke hvilken retning vi går samlet. 

Og med det sender han en sterk oppfordring til alle selskap i Nettalliansen, om å bestemme seg for å satse fullt ut på alliansesamarbeidet slik at vi alle er med på å dra i samme retning.


Nettalliansens hettegenser er på vei i posten!