Tre nye selskap på felles IT-driftsplattform

I løpet av de siste månedene har Bømlo Kraftnett (tidl. Finnås Kraftlag), Fusa Kraftlag og Jæren Everk kommet over på felles IT-driftsplattform i Nettalliansen.

Samstemt tilbakemelding fra selskapene er at det har vært ulike utfordringer i starten av implementeringen, men at det har gått seg til etter hvert. Selskapene har tatt i bruk Rejlers sin servicedesken mPoint og opplever at de får god hjelp. Innlogging til mPoint 

Flere selskap på vei
De neste selskapene som skal inn på felles IT-driftsplattform er Vang Energiverk, Krødsherad Everk, Valdres Energi og Skjåk Energi. Inntreden for disse skjer rett over sommeren. Videre er Rejlers i dialog med VOKKS Nett og Repvåg Kraftlag om planlegging av inntreden.

En forutsetning for bruk av bransjeløsning
For å kunne ta i bruk øvrige deler av Nettalliansens bransjeløsning er det en forutsetning å være på felles IT-driftsplattform. Målet med Inntreden Synergi er at alle selskap i Nettalliansen skal på felles IT-driftsplattform innen 1.1.2021.