Timeregistrering for ressurser fra selskapene

Det er laget et oppdatert skjema for timeføring, som skal brukes i prosjektene som gjennomføres i Nettalliansen.

Dette skjemaet skal brukes av alle fra selskapene som bidrar i prosjektene som gjennomføres i Nettalliansen. Både timer og utlegg registreres i skjemaet.


Arket "Timeliste" fylles ut med timer på riktig prosjektnummer. "Timeliste" lagres som .pdf og legges ved faktura. Fakturaer som ikke har vedlagt timeliste vil ikke blir godkjent. Faktura sendes til Nettalliansen på EHF eller epost: receive@compello.com.

Spørsmål vedrørende valg av prosjekt eller utfylling av malen for timer og utlegg, rettes til Maria Rodahl Johansen eller annen kontaktperson i Nettalliansen.

Veiledning for utfylling av timeliste finner dere i skjemaet.

Last ned skjemaet her