Tilpasninger i EnoroCX

Basert på endringer som kommer i Elhub, vil Hansen Technologies gjøre tilpasninger i EnoroCX.

Hansen Technologies har behov for å gjøre tilpasninger i EnoroCX, fordi Elhub har gjort endringer på en del prosesser. Selskapene vil motta et tilbud denne uken. 

Nettalliansen forstår behovet for tilpasninger, men har ikke forutsetninger for å vurdere timeforbruket opp i mot kompleksiteten i EnoroCX.

Videre er det som kjent inngått individuelle avtaler mellom eierselskap i Nettalliansen og Hansen Technologies, og vi har ikke mulighet til å nekte Hansen Technologies å få dekket alle utviklingskostnader ved å fakturere sine kunder direkte.

Samarbeidsavtalen mellom Nettalliansen og Hansen Technologies handler i hovedsak om felles betingelser på timepris, og et felles avtaleutløp 31.12.20.