Tilfredsstillende fremdrift på NIS

Nå er vi godt i gang med å ferdigstille konvertering av vårt malselskap DE Nett, og fremdriften er tilfredsstillende! 

Vi har etterspurt mer støtte fra Digpro inn i konverteringsarbeidet, og det er gledelig at Digpro har ansatt Ragnar Norrheim og Marit Beiermann som vil bistå Frode Gundersen her i Norge. Dette gjør at Digpro vil kunne være tettere på systemimplementeringen. Både Ragnar og Marit kommer for øvrig fra det gamle OpenNIS miljøet i Volue. 


Koordinatorsamling 20.-21. juni 
Vi gleder oss til koordinatorsamlingen om to uker. For NIS sin del er Digpro tungt til stede. De skal installere dpPower i et testmiljø så alle kan få testet ut bruk av løsningen.  

Har du ikke meldt deg på kan du fremdeles gjøre det.

Meld deg på her!