Tilbudspresentasjoner

Denne uken har det vært full fart med presentasjoner fra tilbydere av ERP-system. 

Det er flere tilbydere som alle har fått presentert sin løsning denne uken. Neste uke starter evalueringsarbeidet og forhandlinger som etter planen vil pågå frem til uke 36. 

Se detaljert fremdriftsplan for ERP anskaffelsen under handlingsplan på SHN.